Sevärdheter: Brydestuan
Ella byaförening har arbetet med att återställa den gamla brydestuan, som ligger på en allmänning i Ella by.
Platsen har används till att förbereda lin, och själva "stuan" har använts för att torka linet som en del av processen med att färdigställa lin. Brydestuan var kraftigt förfallen och ett stort arbete har lagts ner för att restaurera byggnaden till sitt ursprungliga skick.
Under år 2000 iordningställdes det ursprungliga stenvalvstaket. Eftersom det tidigare taket var helt nedrasat så fick arbetslaget börja med att rensat ut stenar och annat skräp som fanns i den förfallna byggnaden, därefter så byggdes där upp ett valvtak av trä. På detta trätak placerades sedan de ursprungliga stenarna ut enligt ett speciellt mönster och därefter så täcktes stentaket med mindre stenar och jord.
Trätaket och stöttorna demonterades slutligen och därmed var takdelen i själva brydestuan klar. Stenarna bär nu upp taket helt och hållet genom att de kilas fast mot varandra, helt enligt samma principer som på stenvalvsbroar.
Nästkommande år återställdes den gamla eldstaden, den s.k. "galten", som användes i samband med torkningen av linet. Vidare så byggdes den främre delen av brydestuan, det sk "skjulet", upp.
Bilderna som vi visar här tagna från år 2000 och framåt och visar vilket otroligt jobb som lagts ner under åren här.