Sevärdheter: Ringugnen (Gunnarps Tegelbruk )
Gunnarps Tegelbruk från 1850 drevs ursprungligen som ett mindre gårdsbruk tillhörande Gunnarpsgården. Genom järnvägens tillkomst blev det bättre avsättningsmöjligheter och under ledning av fabrikör John Olander ökades produktionen betydligt.
År 1898 byggdes en rektangulär gråstensugn, typ ringugn med 18 brännkammare och tegelklädda valvgångar. Varje brännkammare hade en port mot utsidan av ugnen. Ovan på ugnen fanns ca 300 bränsleluckor .
Bruket sysselsatte som mest 35 - 40 man och var under 1900-talets första hälft det största företaget i Tjörnarp. Som mest producerades 2,5 miljoner tegel per år.
Efter en förödande eldsvåda år 1958 lades bruket ner. Själva brännugnen blev kvar men taköverbyggnaden brann ner. Den 37,5 m höga skorstenen revs året därpå.
Efter branden användes ugnen en tid som hönseri och potatiskällare men lämnades att förfalla i 35 år. Träd och buskar slog rot ovanpå ugnen och växte sig stora.
1993 - 94 restaurerades ringugnen och försågs med en taköverbyggnad. Arbetet administrerades av Tjörnarps Sockengille och kunde utföras tack vare ALU-
(arbetslivsutvecklings-) arbete, ideellt arbete, gåvor och bidrag.

Sockengillet har gett ut en bok med hela historien om bruket och den rekommenderas varmt om ni vil veta mer om den intressanta historien

När vi ändå är inne på ringugnen och dess omgivningar så får ni inte missa intilliggande naturreservat lergravarna. Här ute finns en orörd natur med ett rikt djur- och växtliv. 

Nedan ser ni lite olika bilder tagna från ugnen.

Till startsidan
Till Sevärdheter och Vandringsleder