Tema Tjörnarpssjön
Bilder från Tjörnarps sjön, när det gäller dessa typer av bilder så spelar ljuset en helt avgörande roll. Givetvis varierar förhållanden över årstiderna också, dock enligt min mening, inte så avgörande som för övriga naturbilder
En solnedgång eller kvälls himmel över sjön år i sig en fin upplevelse och precis som för övriga bilder som jag uppskattar skall man kunna ”känna ” bilden då man betraktar den.
Till startsidan